Przygotowanie i opracowanie projektów graficznych

Centrum graficzne z zespołem profesjonalistów szybko i sprawnie przygotuje Państwu wzór graficzny opakowania, a także przygotuje dodruk do istniejących wzorów.

wymagania litograficzne dla oryginalnych projektów graficznych

Poniżej są wymienione wymagania litograficzne dla oryginalnych projektów graficznych. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy zwracać się do nas. Nikogo nie zostawimy bez odpowiedzi.

formaty przysyłanych dokumentów:

 • Projekty graficzne prosimy przysyłać w formacie Adobe Reader, EPS lub PDF.
 • Przy przygotowani grafiki do druku prosimy o korzystanie z naszych wykrojników, dostępnych na życzenie.
 • Przy dokumentach graficznych o dużych rozmiarach, prosimy o przysyłanie ich w formie zarchiwizowanej.
 • Jeśli posiadają Państwo wzór litografii, na którym należy się wzorować przy wydruku, prosimy o jego przysłanie.

wymagania dotyczące kolorów:

 • Prosimy korzystać tylko z kolorów CMYK. Pliki z elementami RGB są niemożliwe do zastosowania.
 • Prosimy korzystać z biblioteki kolorów Pantone Matching System w celu wybrania dodatkowych kolorów.
 • Dla wszystkich elementów w kolorze 100% czarnym (Black) prosimy zaznaczyć funkcję Overprint.
 • Dla wszystkich elementów w kolorze 100% białym (White) prosimy zaznaczyć funkcję Overprint.
 • Jeśli chcą Państwo zachować własne ustawienie funkcji Overprint, prosimy nas o tym dodatkowo poinformować.
 • Maksymalna wartość sumarycznej ilości kolorów na rysunku nie powinna przekraczać 250%.
 • Projekt graficzny nie powinien zawierać kolorów, które nie będą wykorzystywane przy wywołaniu: prosimy nie wykorzystywać palety Pantone, jeśli Państwo nie planują zamawiać druku dodatkowego koloru. Wzór graficzny powinien zawierać taką ilość kolorów, która będzie ostatecznie drukowana.
 • Przy wyborze kolorów nie należy sugerować się barwami widzianymi na ekranie monitora. Nie należy również sugerować się wydrukowanym wzorem grafiki na papierze. Proszę pamiętać, że ostateczny wydruk litografii na metalu zależy od materiału podkładu, rodzaju farb i sposobu ich naniesienia.

wymagania wobec czarnego koloru:

Standardowy czarny kolor powinien być jednokanałowy (Black 100), a dla większych elementów grafiki należy stosować głęboką czerń:

 • w projektach z triadą (С50/M30/Y30/K100)
 • w projektach ze spot-kolorami (Black+Add Black)

wymagania wobec grafiki rastrowej:

 • Wszystkie obiekty rastrowe lub obiekty wektorowe powinny być wbudowane w dokument lub przysłane razem w plikiem roboczym.
 • Wszystkie rastrowe propozycje graficzne powinny być w skali 100 % i mieć rozszerzenie 300 dpi.
 • Wszystkie rastrowe propozycje graficzne powinny być w kolorach CMYK.
 • Wszystkie efekty specjalne, takie jak: cienie, efekt Mesh, soczewki, teksturowane wypełnienie (Texture Fill) itp. powinny być rastrowane (przerobione na bitmap).

wymagania dotyczące tekstu:

 • Wszystkie teksty należy przekonwertować na krzywe.
 • Należy unikać stosowania złożonego wypełnienia dla elementów tekstowych.
 • Należy unikać drobnego (mniejszego niż 6 punktów) jasnego (białego) tekstu na skomplikowanym kolorowym tle, złożonym z trzech i więcej kolorów.

biała farba i półfabrykaty (podłoże):

Istnieją dwa półfabrykaty (podłoża) dla litografii:

 • Biała emalia. Ma zastosowanie, jeśli wzór litografii nie zawiera elementów z efektem metalicznym.
 • Transparentny lakier (primer). Jeśli wzór graficzny składa się z elementów, które powinny mieć metaliczny połysk, to nadruk litografii takiego wzoru będzie wykonywany na podłożu bezbarwnym – transparentnym lakierze. W takim przypadku elementy wzoru w kolorze białym będą naniesione za pomocą drukowej białej farby, aplikowanej jako spot-kolor. Wszystkie elementy, które będą drukowane dodatkowo w kolorze białym, powinny być zaznaczone w projekcie graficznym jako spot-kolor o nazwie „White” i umieszczone na oddzielnej warstwie.

główne zalecenia dotyczące przygotowania projektu graficznego do druku:

 • Należy sprawdzić, czy w grafice nie znajdują się jakieś ukryte elementy. Jeśli takie są – należy je usunąć.
 • Należy sprawdzić, czy w atrybutach jest nałożenie dla białego (С0 М0 У0 К0). Jeśli takie występuje – należy je usunąć.
 • Należy sprawdzić, by kolory nie były jednocześnie nałożone i zduplikowane. Można wykorzystać tylko jeden wariant (lepsze jest nałożenie, a tylko w rzadkich przypadkach dopuszczalne jest duplikowanie).
 • Należy sprawdzić obecność prawidłowego ułożenia warstwy z wybiórczym białym kolorem (White). Elementy nie powinny mieć wielostronnej zalewki (trapping). Lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z funkcji „Kopiować – Umieścić na pierwszym planie”. Po tej operacji należy przemalować je na kolor White.

Przy zastosowaniu pokrywającego lakieru MATOWEGO po termicznej obróbce kolory w projekcie graficznym minimalnie wizualnie zmieniają się (zwłaszcza dotyczy to żółtych i bladych tonów kolorów). Nie jest możliwe przewidzenie, w którą stronę może zmienić się półton barw, ponieważ lakiery i farby różnych producentów współdziałają w różny sposób.

przygotowanie do druku

UWAGA!

Jeśli w przysłanym projekcie graficznym istnieją elementy przygotowania druku (jak poniżej), wartość dodruku może być znacznie obniżona.

Główne przygotowanie do druku wg projektu pod warunkiem, że został on przygotowany zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami - jest to zastosowanie trappingu oraz overprintu.

Wszystkie kontury powinny być przekształcone w obiekty i do nich powinny być dostosowane zasady trappingu i overprintu.

czerwone kolory:

 • Czysty czerwony kolor powinien składać się z: C0 M100 Y90 K0.
 • Wylewka (trapping) pomiędzy kolorem czerwonym a białym: 0,05 mm (zewnętrzny lub wewnętrzny w zależności od rozmieszczenia).

czarne kolory:

 • Czarny jednoskładnikowy kolor powinien mieć atrybut Overprint.
 • Wylewka (trapping) dla elementów umieszczonych na czarnym złożonym lub czarnym dwuskładnikowym kolorze – to 0,2mm (zewnętrzny lub wewnętrzny w zależności od rozmieszczenia).

specjalne kolory:

 • Standardowy trapping między kolorami Pantone a triadowymi (lub innymi kolorami Pantone) – to 0,2 mm (środkowy).
 • W przypadku stosowania z białą farbą – standardowy trappping 0,15 mm z nałożeniem jak i wylewki, tak i konturów.

Ponieważ wszystkie możliwe warianty kombinacji kolorów nie są możliwe do pokazania, wobec tego obowiązują standardowe zasady dla zastosowania trappingu i overprintu dla druku offsetowego.

Zakład produkcyjny wykonujący nadruk litografii nie ponosi odpowiedzialności za występowanie gramatycznych lub składniowych błędów w przekazanym przez zamawiającego projekcie graficznym.

Zakładamy z góry, że wszystkie oryginalne projekty graficzne są przygotowane w oparciu o wyżej wymienione wymagania techniczne i nie wymagają żadnych poprawek. Prosimy zwrócić uwagę, że materiały, które nie odpowiadają wymaganiom technicznym, mogą doprowadzić do występowania błędów w procesie druku. Dział przygotowania do druku sprawdza otrzymane materiały pod kątem technicznych wymagań, nie gwarantuje jednak wykrycia wszystkich błędów i niezgodności.

Wszystkie poprawki i korekty projektów graficznych, które nie są elementem przygotowania druku, są dodatkowo płatne!