JAKOŚĆ

Materiałem stosowanym w produkcji pojemników jest biała blacha, która stanowi podstawę przy produkcji ekologicznych, pewnych i bezpiecznych puszek. Regularnie prowadzone badania, zgodne z międzynarodowymi normami, gwarantują wysoką i powtarzalną jakość naszych opakowań.

Wewnętrzny system jakości producenta zapewnia kontrolę wszystkich głównych parametrów technicznych zarówno stosowanych w produkcji surowców i komponentów, jak i gotowych opakowań.

W laboratorium producenta są prowadzone testy przewidziane dla danego rodzaju opakowania metalowego:

  • testy wytrzymałości na uderzenie przy swobodnym spadku;
  • hydrauliczna kontrola ciśnienia wewnętrznego;
  • testy nacisku przy piętrowym pakowaniu;
  • badania laboratoryjne pod kątem technicznym wszystkich komponentów stosowanych do produkcji opakowań;
  • testy kompatybilności produktu z substancją wewnętrzną.


Wszystkie materiały/surowce, stosowane do produkcji opakowań spożywczych, odpowiadają normom prawnym mającym zastosowania w kontakcie z żywnością.

CERTYFIKATY